EGALISEREN PLUS 25KG

Een droge, gebruiksklare, snel werkende egalisatiemortel voor vloeren die binnen kan gebruikt worden. P.T.B.-EGALISER-EN PLUS bestaat uit cement, uitgezochte kwartszanden en hoogwaardige toeslagstoffen. Men bekomt door eenvoudige toevoeging van water een zelf egaliserende mortel met als voornaamste eigenschappen:
  • een zeer goed zelfvervloeiend verloop
  • een snelle uitharding
  • een uitstekende aanhechting
  • hoge eindweerstanden.